Binecuvântări de copii

15 Mai 2022, 09:00 | Biserica Emanuel

Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel și să le ziceţi:"Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine și să Se îndure de tine!Domnul să-Și înalţe Faţa peste tine și să-ţi dea pacea!" Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvânta. Numeri 6:22-27

Calendarul săptămânal

calendar

Luni de la 19:00-20:30

Tineret

Marți de la 19:00-20:30

Rugăciune

Joi de la 9:00-10:30

Rugăciune și consiliere pastorală

Vineri de la 19:00-20:30

Serviciu Divin

Duminică de la 09:00-12:00

Serviciu Divin

Duminică de la 17:00-19:00

Serviciu Divin