Binecuvântări de copii

16 Mai 2021, 10:00 | Biserica Emanuel

Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel și să le ziceţi:"Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine și să Se îndure de tine!Domnul să-Și înalţe Faţa peste tine și să-ţi dea pacea!" Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvânta. Numeri 6:22-27

Calendarul săptămânal

calendar

Luni de la 18:00-19:15

Tineret

Marți de la 18:00-19:15

Rugăciune

Joi de la 9:00-11:00

Rugăciune & Consiliere pastorală

Vineri de la 18:00-19:15

Serviciu Divin

Duminică de la 10:00-12:00

Literele R-Z

Duminică de la 13:00-15:00

Literele A-H

Duminică de la 16:00-18:00

Literele I-P