Plan de citire a Bibliei într-un an

18 Ianuarie 2021 de Biserica Emanuel

De ce să citim Scriptura?


Cuvântul lui Dumnezeu este scris prin inspirație și revelație divină. Este scris în 3 limbi diferite, pe 3 continente diferite, în decursul a 1500 de ani. În ciuda acestor fapte, Biblia a rămas în picioare, infailibila, plină de har pentru că este a lui Dumnezeu.


Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16-17

Citind Cuvântul, găsim calea mântuirii, adevărata dragoste, învățăm să iubim și astfel perceperea fenomenelor din viața noastră se schimbă.

Cuvântul lui Dumnezeu poate fi comparat cu una din vâzlele unei bărci, fără de care nu putem înainta. Este imposibil să înaintăm în credință fără să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este ancora care ne ține să nu fim duși în largul învățăturilor false și a debusolării spirituale în viață.


Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. Evrei 4:12

Sabia cu două tăișuri taie în față, și în spate - adică si pe cine ascultă Cuvântul, dar și pe cel care o vestește. Cuvântul pătrunde foarte adânc, până în măduva oaselor, mai mult de atât, judecă simțirile și gândurile inimii și le condamnă.

Conform Evrei 4:12, Sfânta Scriptură este mult mai mult decât o simplă carte, un roman sau o literatură. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare, de schimbare, de acuzare și de mărturie.


Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru ceice se încred în El. Proverbe 30:5

Cuvântul este divin, actual, viu, încercat și dovedit a fi adevărat. De asemenea, Biblia este cea mai citită carte, dar și cea mai atacată și criticată - însa neinvinsa.

Cuvântul lui Dumnezeu este scutul nostru și hrana spirituală a sufletului, "pâinea vieții", fără de care nu putem trăi în credință.

Să citim Biblia nu ca pe o simplă carte, ci ca pe o hrană a sufletului. Să ne hrănim din ea, nu numai pentru a trăi de pe o zi pe alta, ci să o citim și studiem pentru a găsi frumusețea și plăcerea prin care Dumnezeu ne vorbește și dorește să stăm în prezența Lui.


Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi... Fapte 17:11