Plan de citire a Bibliei într-un an - Biserica Emanuel

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16-17

Ianuarie
1 Ianuarie Geneza 1-2
2 Ianuarie Geneza 3-5
3 Ianuarie Geneza 6-9
4 Ianuarie Geneza 10-11
5 Ianuarie Geneza 12-15
6 Ianuarie Geneza 16-19
7 Ianuarie Geneza 20-22
8 Ianuarie Geneza 23-26
9 Ianuarie Geneza 27-29
10 Ianuarie Geneza 30-32
11 Ianuarie Geneza 33-36
12 Ianuarie Geneza 37-39
13 Ianuarie Geneza 40-42
14 Ianuarie Geneza 43-46
15 Ianuarie Geneza 47-50
16 Ianuarie Exod 1-4
17 Ianuarie Exod 5-7
18 Ianuarie Exod 8-10
19 Ianuarie Exod 11-13
20 Ianuarie Exod 14-17
21 Ianuarie Exod 18-20
22 Ianuarie Exod 21-24
23 Ianuarie Exod 25-27
24 Ianuarie Exod 28-31
25 Ianuarie Exod 32-34
26 Ianuarie Exod 35-37
27 Ianuarie Exod 38-40
28 Ianuarie Levitic 1-4
29 Ianuarie Levitic 5-7
30 Ianuarie Levitic 8-10
31 Ianuarie Levitic 11-13
Februarie
1 Februarie Levitic 14-16
2 Februarie Levitic 17-19
3 Februarie Levitic 20-23
4 Februarie Levitic 24-27
5 Februarie Numeri 1-3
6 Februarie Numeri 4-6
7 Februarie Numeri 7-10
8 Februarie Numeri 11-14
9 Februarie Numeri 15-17
10 Februarie Numeri 18-20
11 Februarie Numeri 21-24
12 Februarie Numeri 25-27
13 Februarie Numeri 28-30
14 Februarie Numeri 31-33
15 Februarie Numeri 34-36
16 Februarie Deuteronom 1-3
17 Februarie Deuteronom 4-6
18 Februarie Deuteronom 7-9
19 Februarie Deuteronom 10-12
20 Februarie Deuteronom 13-16
21 Februarie Deuteronom 17-19
22 Februarie Deuteronom 20-22
23 Februarie Deuteronom 23-25
24 Februarie Deuteronom 26-28
25 Februarie Deuteronom 29-31
26 Februarie Deuteronom 32-34
27 Februarie Iosua 1-4
28 Februarie Iosua 5-8
Martie
1 Martie Iosua 9-11
2 Martie Iosua 12-14
3 Martie Iosua 15-18
4 Martie Iosua 19-21
5 Martie Iosua 22-24
6 Martie Judecători 1-4
7 Martie Judecători 5-8
8 Martie Judecători 9-12
9 Martie Judecători 13-15
10 Martie Judecători 16-18
11 Martie Judecători 19-21
12 Martie Rut 1-4
13 Martie 1 Samuel 1-3
14 Martie 1 Samuel 4-7
15 Martie 1 Samuel 8-10
16 Martie 1 Samuel 11-13
17 Martie 1 Samuel 14-16
18 Martie 1 Samuel 17-20
19 Martie 1 Samuel 21-24
20 Martie 1 Samuel 25-28
21 Martie 1 Samuel 29-31
22 Martie 2 Samuel 1-4
23 Martie 2 Samuel 5-8
24 Martie 2 Samuel 9-12
25 Martie 2 Samuel 13-15
26 Martie 2 Samuel 16-18
27 Martie 2 Samuel 19-21
28 Martie 2 Samuel 22-24
29 Martie 1 Împărați 1-4
30 Martie 1 Împărați 5-7
31 Martie 1 Împărați 8-10
Aprilie
1 Aprilie 1 Împărați 11-13
2 Aprilie 1 Împărați 14-16
3 Aprilie 1 Împărați 17-19
4 Aprilie 1 Împărați 20-22
5 Aprilie 2 Împărați 1-3
6 Aprilie 2 Împărați 4-6
7 Aprilie 2 Împărați 7-10
8 Aprilie 2 Împărați 11-14
9 Aprilie 2 Împărați 15-17
10 Aprilie 2 Împărați 18-20
11 Aprilie 2 Împărați 21-22
12 Aprilie 2 Împărați 23-25
13 Aprilie 1 Cronici 1-3
14 Aprilie 1 Cronici 4-6
15 Aprilie 1 Cronici 7-9
16 Aprilie 1 Cronici 10-13
17 Aprilie 1 Cronici 14-16
18 Aprilie 1 Cronici 17-19
19 Aprilie 1 Cronici 20-23
20 Aprilie 1 Cronici 24-26
21 Aprilie 1 Cronici 27-29
22 Aprilie 2 Cronici 1-3
23 Aprilie 2 Cronici 4-6
24 Aprilie 2 Cronici 7-9
25 Aprilie 2 Cronici 10-13
26 Aprilie 2 Cronici 14-16
27 Aprilie 2 Cronici 17-19
28 Aprilie 2 Cronici 20-22
29 Aprilie 2 Cronici 23-25
30 Aprilie 2 Cronici 26-29
Mai
1 Mai 2 Cronici 30-32
2 Mai 2 Cronici 33-36
3 Mai Ezra 1-4
4 Mai Ezra 5-7
5 Mai Ezra 8-10
6 Mai Neemia 1-3
7 Mai Neemia 4-6
8 Mai Neemia 7-9
9 Mai Neemia 10-13
10 Mai Estera 1-3
11 Mai Estera 4-6
12 Mai Estera 7-9
13 Mai Iov 1-4
14 Mai Iov 5-7
15 Mai Iov 8-10
16 Mai Iov 11-13
17 Mai Iov 14-17
18 Mai Iov 18-20
19 Mai Iov 21-24
20 Mai Iov 25-27
21 Mai Iov 28-31
22 Mai Iov 32-34
23 Mai Iov 35-37
24 Mai Iov 38-42
25 Mai Psalmii 1-3
26 Mai Psalmii 4-6
27 Mai Psalmii 7-9
28 Mai Psalmii 10-12
29 Mai Psalmii 13-15
30 Mai Psalmii 16-18
31 Mai Psalmii 19-21
Iunie
1 Iunie Psalmii 22-24
2 Iunie Psalmii 25-27
3 Iunie Psalmii 28-30
4 Iunie Psalmii 31-33
5 Iunie Psalmii 34-36
6 Iunie Psalmii 37-39
7 Iunie Psalmii 40-42
8 Iunie Psalmii 43-45
9 Iunie Psalmii 46-48
10 Iunie Psalmii 49-51
11 Iunie Psalmii 52-54
12 Iunie Psalmii 55-57
13 Iunie Psalmii 58-60
14 Iunie Psalmii 61-63
15 Iunie Psalmii 64-66
16 Iunie Psalmii 67-69
17 Iunie Psalmii 70-72
18 Iunie Psalmii 73-75
19 Iunie Psalmii 76-78
20 Iunie Psalmii 79-81
21 Iunie Psalmii 82-84
22 Iunie Psalmii 85-87
23 Iunie Psalmii 88-90
24 Iunie Psalmii 91-93
25 Iunie Psalmii 94-96
26 Iunie Psalmii 97-99
27 Iunie Psalmii 100-102
28 Iunie Psalmii 103-105
29 Iunie Psalmii 106-108
30 Iunie Psalmii 109-111
Iulie
1 Iulie Psalmii 112-114
2 Iulie Psalmii 115-118
3 Iulie Psalmii 119
4 Iulie Psalmii 120-123
5 Iulie Psalmii 124-128
6 Iulie Psalmii 129-132
7 Iulie Psalmii 133-136
8 Iulie Psalmii 137-139
9 Iulie Psalmii 140-144
10 Iulie Psalmii 145-147
11 Iulie Psalmii 148-150
12 Iulie Proverbe 1-3
13 Iulie Proverbe 4-7
14 Iulie Proverbe 8-11
15 Iulie Proverbe 12-14
16 Iulie Proverbe 15-18
17 Iulie Proverbe 19-21
18 Iulie Proverbe 22-24
19 Iulie Proverbe 25-28
20 Iulie Proverbe 29-31
21 Iulie Eclesiastul 1-3
22 Iulie Eclesiastul 4-6
23 Iulie Eclesiastul 7-9
24 Iulie Eclesiastul 10-12
25 Iulie Cântarea Cântărilor 1-4
26 Iulie Cântarea Cântărilor 5-8
27 Iulie Isaia 1-3
28 Iulie Isaia 4-6
29 Iulie Isaia 7-9
30 Iulie Isaia 10-12
31 Iulie Isaia 13-15
August
1 August Isaia 16-18
2 August Isaia 19-21
3 August Isaia 22-24
4 August Isaia 25-27
5 August Isaia 28-30
6 August Isaia 31-33
7 August Isaia 34-36
8 August Isaia 37-39
9 August Isaia 40-42
10 August Isaia 43-45
11 August Isaia 46-48
12 August Isaia 49-51
13 August Isaia 52-54
14 August Isaia 55-57
15 August Isaia 58-60
16 August Isaia 61-63
17 August Isaia 64-66
18 August Ieremia 1-2
19 August Ieremia 3-5
20 August Ieremia 6-8
21 August Ieremia 9-12
22 August Ieremia 13-16
23 August Ieremia 17-20
24 August Ieremia 21-23
25 August Ieremia 24-26
26 August Ieremia 27-29
27 August Ieremia 30-32
28 August Ieremia 33-36
29 August Ieremia 37-39
30 August Ieremia 40-42
31 August Ieremia 43-46
Septembrie
1 Septembrie Ieremia 47-49
2 Septembrie Ieremia 50-52
3 Septembrie Plângeri 1-5
4 Septembrie Ezechiel 1-3
5 Septembrie Ezechiel 4-7
6 Septembrie Ezechiel 8-11
7 Septembrie Ezechiel 12-14
8 Septembrie Ezechiel 15-18
9 Septembrie Ezechiel 19-21
10 Septembrie Ezechiel 22-24
11 Septembrie Ezechiel 25-27
12 Septembrie Ezechiel 28-30
13 Septembrie Ezechiel 31-33
14 Septembrie Ezechiel 34-36
15 Septembrie Ezechiel 37-39
16 Septembrie Ezechiel 40-42
17 Septembrie Ezechiel 43-45
18 Septembrie Ezechiel 46-48
19 Septembrie Daniel 1-3
20 Septembrie Daniel 4-6
21 Septembrie Daniel 7-9
22 Septembrie Daniel 10-12
23 Septembrie Osea 1-4
24 Septembrie Osea 5-7
25 Septembrie Osea 8-10
26 Septembrie Osea 11-14
27 Septembrie Ioel 1-3
28 Septembrie Amos 1-3
29 Septembrie Amos 4-6
30 Septembrie Amos 7-9
Octombrie
1 Octombrie Obadia - Iona
2 Octombrie Mica 1-4
3 Octombrie Mica 5-7
4 Octombrie Naum 1-3
5 Octombrie Habacuc 1-3
6 Octombrie Țefania 1-3
7 Octombrie Hagai 1-2
8 Octombrie Zaharia 1-2
9 Octombrie Zaharia 3-6
10 Octombrie Zaharia 7-10
11 Octombrie Zaharia 11-14
12 Octombrie Maleahi 1-4
13 Octombrie Matei 1-4
14 Octombrie Matei 5-7
15 Octombrie Matei 8-11
16 Octombrie Matei 12-15
17 Octombrie Matei 16-19
18 Octombrie Matei 20-22
19 Octombrie Matei 23-25
20 Octombrie Matei 26-28
21 Octombrie Marcu 1-3
22 Octombrie Marcu 4-6
23 Octombrie Marcu 7-10
24 Octombrie Marcu 11-13
25 Octombrie Marcu 14-16
26 Octombrie Luca 1-3
27 Octombrie Luca 4-6
28 Octombrie Luca 7-9
29 Octombrie Luca 10-13
30 Octombrie Luca 14-17
31 Octombrie Luca 18-21
Noiembrie
1 Noiembrie Luca 22-24
2 Noiembrie Ioan 1-3
3 Noiembrie Ioan 4-6
4 Noiembrie Ioan 7-10
5 Noiembrie Ioan 11-13
6 Noiembrie Ioan 14-17
7 Noiembrie Ioan 18-21
8 Noiembrie Fapte 1-2
9 Noiembrie Fapte 3-5
10 Noiembrie Fapte 6-9
11 Noiembrie Fapte 10-12
12 Noiembrie Fapte 13-14
13 Noiembrie Fapte 15-16
14 Noiembrie Fapte 17-18
15 Noiembrie Fapte 19-21
16 Noiembrie Fapte 22-24
17 Noiembrie Fapte 25-26
18 Noiembrie Fapte 27-28
19 Noiembrie Romani 1-4
20 Noiembrie Romani 5-8
21 Noiembrie Romani 9-11
22 Noiembrie Romani 12-16
23 Noiembrie 1 Corinteni 1-4
24 Noiembrie 1 Corinteni 5-8
25 Noiembrie 1 Corinteni 9-12
26 Noiembrie 1 Corinteni 13-16
27 Noiembrie 2 Corinteni 1-3
28 Noiembrie 2 Corinteni 4-6
29 Noiembrie 2 Corinteni 7-9
30 Noiembrie 2 Corinteni 10-13
Decembrie
1 Decembrie Galateni 1-3
2 Decembrie Galateni 4-6
3 Decembrie Efeseni 1-3
4 Decembrie Efeseni 4-6
5 Decembrie Filipeni 1-4
6 Decembrie Coloseni 1-4
7 Decembrie 1 Tesaloniceni 1-5
8 Decembrie 2 Tesaloniceni 1-3
9 Decembrie 1 Timotei 1-3
10 Decembrie 1 Timotei 4-6
11 Decembrie 2 Timotei 1-4
12 Decembrie Tit 1-3
13 Decembrie Filimon
14 Decembrie Evrei 1-4
15 Decembrie Evrei 5-7
16 Decembrie Evrei 8-10
17 Decembrie Evrei 11-13
18 Decembrie Iacov 1-2
19 Decembrie Iacov 3-5
20 Decembrie 1 Petru 1-2
21 Decembrie 1 Petru 3-5
22 Decembrie 2 Petru 1-3
23 Decembrie 1 Ioan 1-2
24 Decembrie 1 Ioan 3-5
25 Decembrie 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda
26 Decembrie Apocalipsa 1-3
27 Decembrie Apocalipsa 4-8
28 Decembrie Apocalipsa 9-12
29 Decembrie Apocalipsa 13-15
30 Decembrie Apocalipsa 16-18
31 Decembrie Apocalipsa 19-22

Calendarul săptămânal

calendar

Luni de la 19:00-20:30

Tineret

Marți de la 19:00-20:30

Rugăciune

Joi de la 09:00-10:30

Oră de rugăciune

Vineri de la 19:00-20:30

Serviciu Divin

Duminică de la 09:00-12:00

Serviciu Divin

Duminică de la 17:00-19:00

Serviciu Divin