Adunarea Generala a Bisericii Emanuel-Viena

Pe data de 25.02.2018 va avea loc în Biserica Emanuel-Viena adunarea generală a bisericii (darea de seamă).