2018 Programare texte Austria

Luna Tema sau evenimentul Text
IANUARIE 2018 Tema lunii | Timpul este prețios  
7 Încă un an Isaia 61:1-3
    Luca 13:6-9
14 Suntem trecători Psalmii 103:13-22
    Eclesiastul 12:1-7
21 Să fim de folos 3 Ioan 1:1-14
    Estera 4:10-17
29 Înţelepţi cu timpul Psalmii 90:1-12
    Iacov 4:13-17
FEBRUARIE 2018 Tema lunii | Biserica dinamică  
4 Închinare biblică Evrei 12:18-29
    Exodul 15:1-11
11 Edificare spirituală Coloseni 2:1-10
    1 Timotei 1:3-11
18 Creşterea numerică Faptele apostolilor 11:19-26
    Luca 9:1-6
25 Viziune şi strategie Romani 15:14-25
    Faptele apostolilor 19:8-12
MARTIE 2018 Tema lunii | Omul Isus - până la Paşte  
4 Începe lucrarea Luca 3:1-6 Luca 3:15-17
    Luca 4:16-30
11 Învaţă pe oameni Luca 6:27-36
    Luca 12:22-34
18 Înfăptuieşte minuni Luca 5:1-11
    Luca 7:11-23
25 Intra în Ierusalim Luca 19:29-40
    Luca 19:41-48
APRILIE 2018 Tema lunii | Isus Hristos după Paşte  
1 Hristos a înviat! Luca 24:1-12
    Luca 24:13
8 Hristos cere credinţă Ioan 20:24-31
    1 Ioan 5:9-15
15 Hristos se arată înviat Ioan 21:1-14
    1 Corinteni 15:1-11
22 Hritos face promisiuni Ioan 8:31-36
    Ioan 14:1-16
29 Hristos în cer pentru noi Faptele apostolilor 7:55-60
    Evrei 4:14-16
MAI 2018 Tema lunii | Lucrarea Duhului Sfânt  
6 Iluminarea minţii Ioan 16:5-15
    1 Ioan 2:18-29
13 Transformarea de caracter Ioan 3:1-18
    Galateni 5:16-26
20 Împuternicire Faptele apostolilor 2:1-21
    Faptele apostolilor 19:1-7
26 Întâlnirea anuală (CONFERINŢA) Faptele apostolilor 13:1-12
27 Întâlnirea anuală (CONFERINŢA) Faptele apostolilor 16:1-10
IUNIE 2018 Tema lunii | Cum să fim ca Isus?!  
3 Iubind ca Isus Ioan 13:1-17
    1 Ioan 4:16-21
10 Ascultând ca Isus Ioan 5:19-30
    Filipeni 2:1-11
17 Rugându-ne ca El Luca 11:1-13
    Marcu 11:20-25
24 Jertfind ca Isus Evrei 10:5-10
    Matei 10:16-25
IULIE 2018 Tema lunii | Dumnezeu lucrează...  
1 Desăvârşit Eclesiastul 3:9-15
    Romani 11:25-36
8 Miraculos Faptele apostolilor 12:1-16
    Marcu 6:34-44
15 Spre binele nostru Numeri 23:11-23
    Geneza 26:12-29
22 Surprinzător Judecatorii 7:1-15
    Matei 8:28-34
29 Cu autoritate Exodul 9:13-30
    2 Petru 2:1-10
AUGUST 2018 Tema lunii | Model biblice: + şi -  
6 Să fim ca şi ... Iov 1:1-12
    Daniel 1:8-21
13 Să nu fim ... 2 Cronici 26:16-23
    2 Imparati 5:19-27
20 Să facem ca şi ... Ieremia 35:1-16
    1 Samuel 3:1-10
27 Să nu facem ... 1 Imparati 14:1-16
    Judecatorii 16:6-21
SEPTEMBRIE 2018 Tema lunii | Credinţa vs. Religie şi raţiune  
2 Credinţa biblică Evrei 11:1-16
    1 Petru 1:3-9
9 Religie deşartă Romani 1:18-25
    Isaia 44:9-22
16 De ce nu evoluţionism? Geneza 7:1-16
    Psalmii 139:1-18
23 De ce creaţionism? Geneza 1:20-28
    Iov 38:1-18
30 Adevărul care rămâne Psalmii 14:1-7
    Iuda 1:1-15
OCTOMBRIE 2016 Tema lunii | Creştinul şi Biblia  
7 Să citim Scripturile Psalmii 1:1-16
    Neemia 8:1-8
14 Să medităm la Cuvânt Iosua 1:1-9
    Psalmii 119:1-18
21 Să aplicăm ce ştim Matei 7:21-29
    Deuteronomul 4:1-9
28 Să spunem altora Romani 1:1-7
    1 Corinteni 1:17-25
NOIEMBRIE 2018 Tema lunii | Isus vorbeşte Bisericilor  
4 Bisericile / Efes Apocalipsa 1:10-20
    Apocalipsa 2:1-7
11 Smirna / Pergam Apocalipsa 2:8-11
    Apocalipsa 2:12-17
18 Tiatira / Sardes Apocalipsa 2:18-29
    Apocalipsa 3:1-6
25 Filadelfia / Laodiceea Apocalipsa 3:7-13
    Apocalipsa 3:14-22
DECEMBRIE 2018 Tema lunii | Semnele Timpului  
2   Matei 24:24-35
    2 Tesaloniceni 2:1-14
9   2 Timotei 3:1-12
    2 Petru 3:1-14
16 Isus în profeţii Isaia 11:1-10
    Isaia 7:10-14
23 Isus la împlinirea vremii Galateni 4:1-7
    Luca 2:1-7
25 Naşterea Mântuitorului Luca 2:8-20
    Matei 2:1-12
30 Toate la timpul lor Faptele apostolilor 17:24-31
    Evrei 4:1-11