2016 Programare texte Austria

Luna Tema sau evenimentul Text
IANUARIE 2016 Tema lunii | Nădejdea Bisericii  
1 Anul Nou – Nădejde pentru viitor Ieremia 31:31-35
3 Cina Domnului Matei 26:17-29
  Biserici cu rânduieli și pace 1 Corinteni 14:33
6 Botezul Domnului Matei 3:1-17
10 Nădejdea creştinului 2 Petru 3:1-14
  Dincolo de moarte Luca 16:19-31
17 Pentru veșnicie Eclesiastul 12:1-14
  Paradisul regăsit Apocalipsa 22:1-21
22 Întâlnirea Comitetului Executiv – ora 17  
24 Răpirea Bisericii 1 Tesaloniceni 4:13-18
  Judecata credincioșilor 1 Petru 4:12-19
31 Nunta Mielului Apocalipsa 19:1-16
  Împărăția păcii Apocalipsa 20:1-6
     
FEBRUARIE 2016 Tema lunii | Biserica  
7 Cina Domnului Exodul 12:1-12
  Biserica sfârșitului Apocalipsa 3:14-22
12 Întâlnirea Comitetului Executiv cu responsabilii de biserici  
14 Biserica ca trup 1 Corinteni 12:1-11 
  Mădular în trup 1 Corinteni 12:12-27
21 Templul lui Dumnezeu 1 Corinteni 3:1-23
  Zidirea bisericii Efeseni 2:13-22
26 Întâlnirea Consiliului Bisericesc (Pastorala) – ora 17  
28 O preoție împărătească 1 Petru 2:1-10
  O mireasă Matei 25:1-13
     
MARTIE 2016 Tema lunii |Moartea și învierea lui Domnului Isus  
5 Întâlnirea Zonală a Tineretului  
6 Cina Domnului Luca 22:7-20
  Misiunea Domnului Isus Ioan 1:1-18
13 Jertfă despre Isus Exodul 12:1-14
  Prevestirea morții Sale Ioan 12:20-36
18 Întâlnirea Comitetului Executiv – ora 17  
20 Intrarea Domnului în Ierusalim Matei 21:1-17
  Îmbărbătarea ucenicilor Ioan 14:1-14
24 Joia mare Matei 26:47-64
27 Învierea Domnului Isus Matei 28:1-10
  Isus se arată Luca 24:13-35
28 Însemnătatea învierii 1 Corinteni 15:12-26
     
APRILIE 2016 Tema lunii | Evenimente viitoare  
3 Cina Domnului Ioan 13:1-17
  Necazul cel mare Apocalipsa 8:1-13
10 Arătarea Anticristului Apocalipsa 13:1-18
  Armaghedonul Apocalipsa 16:1-21
16 Întâlnirea Adunării Generale Naționale  
17 Distrugerea Babilonului religios Apocalipsa 17:1-18
  Despărțirea finală Matei 25:31-46
24 Marele tron alb Apocalipsa 20:11-15
  Cerul și pământul cel nou Apocalipsa 21:1-14
     
MAI 2016 Tema lunii | Lucrarea Duhului Sfânt  
01 Cina Domnului 1 Corinteni 11:23-32
  În Vechiul Testament Psalmii 51:2-17
05 Înălțarea Domnului Faptele apostolilor 1:1-14
08 În Vechiul Testament Isaia 63:7-13
  Promisiunea Duhului Ioel 2:18-32
15 Pogorârea Duhului Sfânt Faptele apostolilor 2:1-21
  Pogorârea Duhului Sfânt Faptele apostolilor 2:22-41
16 Pogorârea Duhului Sfânt Faptele apostolilor 10:44-48
21-22 Întâlnirea anuală (Conferinţa)  
29 În viaţa creştinului Ioan 14:15-31
  În viaţa Bisericii Faptele apostolilor 13:1-12
     
IUNIE 2016 Tema lunii | Învățătura Bisericii  
5 Cina Domnului Ioan 6:48-59
  Despre Dumnezeu  Exodul 3:1-15
10 Întâlnirea Comitetului Executiv – ora 17  
12 Despre Domnul Isus Ioan 5:17-30
  Despre om Geneza 3:1-24
19 Despre păcat Romani 3:9-20
  Despre mântuire Efeseni 2:1-22
26 Despre îngeri Evrei 1:1-14
  Despre Nașterea din nou Ioan 3:1-13
     
IULIE 2016 Tema lunii | Puterea Cuvântului  
03 Cina Domnului Matei 26:17-29
  Putere creatoare Geneza 1:1-31
10 Putere de trezire Ioan 4:27-42
  Putere sfințitoare Ioan 17:12-26
17 Putere mântuitoare Faptele apostolilor 2:37-47
  Putere osânditoare Ioan 12:37-50 
24 Putere mângăitoare Isaia 40:1-11
  Putere de înțelepțire Psalmii 119:89-105
31 Putere de vindecare Matei 8:1-17
  Putere de descoperire Exodul 20:1-20
     
AUGUST 2016 Tema lunii | Misiunea  
07 Cina Domnului 1 Corinteni 10:14-22
  Misiunea lui Ioan Botezătorul Luca 3:1-17
14 Misiunea Domnului Isus Ioan 1:1-18
  Misiunea Duhului Sfânt Ioan 16:5-15
21 Misiunea celor 12 apostoli Marcu 16:14-20
  Misiunea lui Petru Faptele apostolilor 10:24-48
28 Misiunea lui Barnaba și Saul Faptele apostolilor 11:19-26
  Misiunea lui Pavel și Sila Faptele apostolilor 16:16-34
     
SEPTEMBRIE 2016 Tema lunii | Rugăciunea  
04 Cina Domnului 1 Corinteni 5:6-8
  Rugăciunea Domnului Isus Ioan 17:1-26
09 Întâlnirea Comitetului Executiv – ora 17  
11 Rugăciunea Tatăl nostru Matei 6:1-15
  Rugăciunea Bisericii din Ierusalim Faptele apostolilor 12:1-19
18 Rugăciunea prietenului de la miezul nopții Luca 11:5-13
  Rugăciunea vameșului și a fariseului Luca 18:9-14
24 Întâlnirea Zonală a Tineretului  
25 Rugăciunea lui Iov 42:1-17
  Rugăciunea lui Iaebeț 1 Cronici 4:1-10
     
OCTOMBRIE 2016 Tema lunii | Credința prin care  
2 Cina Domnului Marcu 14:12-25
  Iosif a trecut biruitor prin încercările vieții Evrei 11:22
9 Abel a fost acceptat de Dumnezeu Evrei 11:4
  Enoh a trăit cu Dumnezeu Evrei 11:5-6
14 Întâlnirea Comitetultui Executiv cu responsabilii de biserici  
16 Sara a crezut imposibilul Evrei 11:11-12
  Noe a ascultat de Dumnezeu  Evrei 11:6-7
22 Întâlnirea Națională a Tineretului  
23 Avraam are relația cu Dumnezeu dezvoltată Evrei 11:8-10
  Isac a acceptat suveranitatea lui Dumnezeu Evrei 11:20
30 Moise a făcut alegeri potrivite Evrei 11:23-29
  Iosua a ieșit biruitor Evrei 11:30
     
NOIEMBRIE 2016 Tema lunii | Dăruire personală  
6 Cina Domnului Ioan 6:31-44
  Tinerii predați Domnului 1 Petru 5:5-11
11 Întâlnirea Consiliului Bisericesc (Pastorala) – ora 17  
13 Dăruirea dragostei Marcu 14:3-9
  Câștig prin pierdere Filipeni 3:7-15
20 Renunțarea la sine Ioan 12:24-26
  Jertfa Romani 12:1-4
25 Întâlnirea Comitetului Executiv – ora 17  
27 Cât trebuie să dăruiesc 2 Corinteni 9:6-15
  Zeciuiala Maleahi 3:8-10
     
DECEMBRIE 2016 Tema lunii | Lucruri urgente și Naşterea Domnului  
4 Cina Domnului 1 Corinteni 11:26-32
  Să ne verificăm roada Galateni 5:14-25
11 Să aruncăm hainele murdare Efeseni 4:17-32
  Să îmbrăcăm haine noi Coloseni 3:8-17
18 Mesia profeţit Isaia 9:1-7
  Vestirea naşterii Domnului Isus Matei 1:18-25
24 Ajunul naşterii Domnului Isus Matei 1:18-25
25 Naşterea Domnului Isus Luca 2:1-7
  Naşterea Domnului Isus Matei 2:13-23
26 Călătoria magilor Matei 2:1-12
31 Ajunul anului nou Psalmii 20:1-9